Gemeente Amsterdam geeft eindelijk tegemoetkoming leerlingenvervoer voor hoogbegaafde kinderen

08/02/2014 1 reactie

Eind 2011 hebben wij, een aantal ouders van hoogbegaafde kinderen in Amsterdam, hb020 opgericht omdat er in onze stad geen aanbod was van voltijds (basis)onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Onze kinderen hadden misschien wel een plekje gevonden op een Leonardoschool buiten de stad (in Badhoevedorp of Huizen), maar voor heel veel anderen was zo’n afstand van huis naar school een onoverkomelijk obstakel. Gelukkig is inmiddels AMOS unIQ begonnen met voltijds hb-onderwijs in West en op IJburg (en vanaf dit jaar ook in Noord).

Amsterdamse hoogbegaafde kinderen moeten dus of naar een school buiten de stad, of naar een school die zelfs binnen Amsterdam ver van huis ligt. Daar komen dus ook de nodige reiskosten bij. Tot op heden deed de gemeente Amsterdam erg moeilijk over het tegemoet komen van ouders bij het maken van deze reiskosten. Maar nu is er eindelijk iemand die het voor elkaar heeft gekregen. Het heeft het nodige doorzettingsvermogen vereist en het dossier dat zich daarbij opbouwde is 5 cm dik, maar het is een belangrijke stap waar hopelijk nog veel andere ouders ook van kunnen profiteren.

Lees hieronder de samenvatting die de betreffende ouder voor ons heeft gemaakt over het hele proces.

 

Na bijna een jaar is het eindelijk gelukt om een tegemoetkoming in de kosten leerlingenvervoer te ontvangen van de gemeente Amsterdam op basis van passend onderwijs op een voltijds HB school, Amos Uniq.

Je kunt nu nog steeds niet simpelweg een tegemoetkoming aanvragen, er is niet eens een aanvraagformulier voor HB onderwijs te verkrijgen via DMO. Maar wellicht biedt dit mogelijkheden voor andere ouders en daarom deel ik graag deze informatie.

In het besluit op het bezwaarschrift van 5 februari 2014 staat:

“Tot 2013 was het beleid dat het onderwijs voor hoogbegaafden niet anders werd beoordeeld dan regulier onderwijs. Er zijn redenen aangevoerd op grond waarvan het gepast was onderzoek te verrichten of dit beleid bijgesteld zou moeten worden… Het hierboven beschreven traject heeft ertoe geleid dat… aan bezwaarde alsnog een gedeeltelijke voorziening leerlingenvervoer is toegekend.”

In het positieve besluit van DMO op 27 januari 2014 staat:

“Er is een verschuiving gaande op 2 vlakken; er worden meer en meer specifiek op hoogbegaafden kinderen toegespitste vormen van onderwijs ontwikkeld. Parallel daaraan loopt de ontwikkeling dat scholen in principe verplicht zijn voor deze kinderen een op hen toegesneden programma te bieden. De praktijk wijst uit dat deze ontwikkelingen gaande zijn maar nog niet overal volledig gerealiseerd.

Gelet op het feit dat onderwijs voor hoogbegaafden op voor X dichterbij gelegen scholen nog in ontwikkeling is, is er, gezien de recente wisseling van school voor X en de in zijn schoolcarrière tot dat moment ondervonden problemen, als ook de inspanningen van ouders om zelf X te begeleiden van en naar school, op dit moment reden om, met toepassing van artikel 29 van de verordening, voor X een gedeeltelijke bekostiging leerlingenvervoer toe te kennen.”

Er is dus een individuele uitzondering gemaakt op basis van artikel 29 van de verordening leerlingenvervoer. Daarnaast vervalt deze bekostiging zodra er ‘onderwijs op een dichterbij gelegen school met een op hoogbegaafden toegesneden programma is opgesteld en daadwerkelijk wordt toegepast’.

Enkele praktische adviezen:

Wijs de gemeente erop dat zij de aanvraag inhoudelijk moeten beoordelen en niet zomaar kunnen afwijzen op ‘onjuist formulier’. Dien zo snel mogelijk een aanvraag in, de datum van ontvangst door DMO wordt aangehouden als evt. startdatum. Gebruik hiervoor een willekeurig formulier en verwijs in de aanvraag naar het voorstel ‘Bijzonder talent verdient bijzondere aandacht’ (stel dat kind onder zorgniveau 5 valt en dat de gemeente heeft ingestemd met dit voorstel). Verwijs ook naar de kamerbrief van april 2012 van mevrouw van Bijsterveldt-Vliegenthart waarbij zij stelt dat er 2 situaties zijn waarin een hoogbegaafde leerling wel aanspraak kan maken op leerlingenvervoer, waarbij de gemeente dit moet uitzoeken en uitvoeren, zodat de gemeente de aanvraag wel moet behandelen en bekijken.

Onderdelen die wij uiteindelijk moesten bewijzen:

 • Onderbouw met argumenten en verslagen (school, psycholoog, IQ-testen etc.) waarom voltijds HB onderwijs passend onderwijs is.
 • Toon aan wat er tot nu toe op regulier onderwijs is gedaan aan compacten, verrijken etc. en waarom dat geen passend onderwijs is voor kind.
 • Toon aan wat het verschil is tussen regulier onderwijs met onderwijsaanpassingen zoals compacten en verrijken en HB onderwijs (peers, taxonomie van Bloom, andere vakken/leerniveau, gespecialiseerde leerkrachten e.d.)
 • Toon ook aan dat de dichterbij gelegen reguliere scholen (in ons geval wees de gemeente vier scholen aan) niet meer kunnen bieden dan de oude reguliere school.
 • Toon aan welke stappen zijn ondernomen om dit op een andere manier te verbeteren, zoals Day-a-Week-School, particuliere plusklas, thuis uitdaging bieden, gesprekken met IB op oude school, hulpvragen bij bijvoorbeeld opvoedpoli, etc, maar dat dit geen oplossing bood.
 • Toon aan welke klachten zijn ontstaan door geen passend onderwijs en de vaststelling dat de klachten verdwenen met passend onderwijs op HB school.
 • Maak gebruik van literatuur (zoals High IQ Kids van K. Key, 5 levels of gifted van D. Ruf, Exeptionally gifted children van M. Gross) om te onderbouwen dat boven een bepaald IQ/problematiek regulier onderwijs eigenlijk niet mogelijk is. Maak gebruik van experts in Nederland die je stellingen kunnen onderbouwen.

 

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe berichten op de weblog van hb020, klik dan rechtsonder op “follow” en vul uw emailadres in.

En volg ons op twitter: @hb020

Categorieën:gemeente, nieuws, reiskosten

Verslag van hb020’s #HBavond op 21 januari

Op dinsdag 21 januari organiseerde hb020 een #HBavond, speciaal over voortgezet onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. We waren te gast in het schoolgebouw van het Fons Vitae Lyceum. Vanaf 19:00 druppelden de eerste mensen binnen. Tijdens de avond waren er zo’n 85 aanwezigen: ouders, leraren, schoolbestuurders en overige geïnteresseerden.

Na een welkomswoord door hb020 presenteerden vijf middelbare scholen (Exellius, Fons Vitae Lyceum, Vossius Gymnasium, Hyperion Lyceum, Caland Lyceum) zich beknopt voor het publiek: wat doen ze bij hen op dit moment al voor hoogbegaafde kinderen en wat zijn hun plannen? De scholen die zich presenteerden waren eerlijk, open en genuanceerd.

Hieronder de vijf scholen in elk een tweet:

Na de presentaties door de scholen, gingen alle aanwezigen naar een van de parallelworkshops die er op de #HBavond verzorgd werden:

 • Mariëlle Beckers (BuroBloei) voor ouders:  “De overgang naar het VO – Loslaten! (Betrokkenheid van ouders en vrienden)”
 • Lilian van der Poel (XL-leren) voor ouders en docenten over “Leren leren”
 • Charlotte Hoyng (Eureka Education) voor ouders: “Hoe kies je een middelbare school voor je hoogbegaafde kind?”
 • Marianne van Gelder (DeDNKRS) voor ouders en docenten over “Mindset”

Hieronder ook wat tweets met een sfeerverslag van de workshops:

Alle workshops werden goed bezocht en na afloop bleken veel mensen erg tevreden over de hoge kwaliteit van de informatie die ze hadden opgedaan. Helaas was het niet mogelijk om in de beschikbare tijd een programma aan te bieden waarbij het publiek meerdere workshops achter elkaar kon volgen. Daar bleek de behoefte eigenlijk wel heel groot voor te zijn.

Het was fijn om zoveel mensen met elkaar in gesprek te zien gaan tijdens de afsluitende borrel. Helaas vloog de tijd en moest iedereen rond 22:30 weer op huis aan.

Gezien de grote opkomst en ook het enthousiasme bij het publiek over het programma, zal hb020 snel plannen gaan maken voor een volgende #HBavond. We nemen alle tips en verzoeken mee om weer een mooi programma samen te stellen, dat we hopelijk zo snel mogelijk weer kunnen gaan organiseren.

Heeft u ook nog vragen of tips? Laat het ons dan weten via email op hoogbegaafd020@gmail.com

Tot gauw!

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe berichten op de weblog van hb020, klik dan rechtsonder op “follow” en vul uw emailadres in.

En volg ons op twitter: @hb020

To parents and teachers of highly gifted children

hb020:

Thank you, Marja-Ilona Koski, for writing such a kind summary of our “HBavond” on January 21, about secondary education for highly gifted children in Amsterdam. As I already mentioned during my workshop that you participated in, here in The Netherlands we often hear a lot of positive things about the Finnish educational system. So in that sense, your comments are very flattering! Feel free to visit any of our next events!
–Sander Claassen, hb020

Originally posted on Field notes from Education:

calvin&hobbes

Last week HB020 organized an information evening for parents and teachers of highly gifted children, focused on secondary education. HB020 is a group of parents/teachers that provide information about giftedness to other parents of highly gifted children or teachers teaching highly gifted students. The group works on a voluntary basis and the events they organize cost you as much as you feel like paying (at the end of the evening you could contribute as much as you thought the value of the event was).

I’m neither a mother nor a teacher of a highly gifted child, but since the event was open to everyone, I decided to challenge myself and bike to one school in West Amsterdam on a rainy Tuesday evening (those of you living in the Netherlands know the temptation of staying on your couch when the temperature is close to zero and it is raining like it…

View original 653 woorden meer

21 januari #HBavond over voortgezet onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

30/12/2013 4 reacties

hb020 organiseert op dinsdag 21 januari van 19:00 tot 22:00 een #HBavond over voortgezet onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Wij nodigen ouders, docenten en andere vertegenwoordigers van scholen, hb-specialisten, en overige geïnteresseerden van harte uit om te komen, zeker als u zich herkent in één van de volgende situaties:

Mijn hoogbegaafde dochter zit in groep 8. Naar welke school kan zij volgend jaar het beste gaan?

Ik geef wiskunde op een middelbare school. Hoe kan ik het beste inspelen op leerlingen die vast zitten in een leerhouding waarmee ze niet verder komen en zelfs gaan onderpresteren?

Mijn zoon raakt steeds minder gemotiveerd op school. Vroeger ging alles vanzelf, maar op de middelbare school weet hij niet hoe hij ergens voor moet leren. Hoe komen we hieruit?

Wij zijn een middelbare school en willen méér bieden aan hoogbegaafde leerlingen. Hoe moeten we dat op een zinvolle manier doen en wat kunnen we van andere scholen leren?

 

Het programma van de #HBavond ziet er als volgt uit. Na een welkom van hb020 zal een aantal middelbare scholen beknopt vertellen hoe zij met hoogbegaafde leerlingen omgaan. De scholen die hiervoor hun medewerking hebben toegezegd, zijn:

Vervolgens kunt u aan één van de parallel workshops deelnemen. Daarin willen we voor verschillende doelgroepen onderwerpen naar voren laten komen. De verzorgers van de workshops geven in het kort weer wat ze gaan doen:

Charlotte Hoyng (Eureka Education) verzorgt een workshop voor ouders: “Hoe kies je een middelbare school voor je hoogbegaafde kind?”

Mijn ervaring als afdelingsleider op het middelbaar onderwijs maakte dat ik op ontspannen wijze een passende VO-school voor mijn hoogbegaafde zoon Simon kon zoeken (en vinden). Niet iedereen heeft zo’n arbeidsverleden. Graag deel ik mijn kennis over de gang van zaken in het VO-onderwijs met ouders die diezelfde stap binnenkort zetten met hun hoogbegaafde kind. Ik vertel alles over je rechten, plichten, kansen en valkuilen bij het zoeken naar een school. Wat kun je van scholen verwachten en wat moet je maar afwachten? Het is een kritisch verhaal, maar het biedt hoop!

 

Leonieke Boogaard (bestuurslid van HINT Nederland en van de Koepel Hoogbegaafdheid) geeft een workshop voor docenten en schoolbestuurders over het inrichten van onderwijs specifiek voor hoogbegaafde leerlingen:

Hoe creëer ik op mijn school een klimaat waarin hoogbegaafde leerlingen goed gedijen? Welke voorzieningen moet ik treffen om deze leerlingen ruimte te geven hun talenten te ontplooien? Welke competenties vraagt dit van de docenten? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen goede VWO leerlingen en hoogbegaafde leerlingen?

 

Sander Claassen (mede-oprichter hb020, docent wiskunde op SG Huizermaat, in het speciale programma “Talent” voor hoogbegaafde leerlingen) geeft een interactieve workshop aan docenten: “Op welke manier kun je het beste je lessen inrichten voor hoogbegaafde leerlingen?”

Hoe geef je les aan hoogbegaafde kinderen op het VO? Welke (leer)problemen kunnen deze leerlingen hebben? Kenmerken van hoogbegaafde leerlingen herkennen en ermee omgaan. Hoe kun je differentiëren, verdiepen, verrijken? Wat is het verschil van top-down en bottom-up lesgeven en hoe kun je dat invullen in je lessen? Vakoverstijgende opdrachten. De workshop kan algemeen worden gegeven aan een mix van vakdocenten. Maar het kan ook zijn dat aanwezige docenten heel specifieke vragen hebben die bij hun vak horen. Ik geef zelf wiskunde, dus daar kan ik heel concrete tips en voorbeelden over geven. Bij andere vakken kan ik putten uit kennis die mijn collega’s met me hebben gedeeld.

 

Mariëlle Beckers (BuroBloei) verzorgt de workshop “De overgang naar het VO – Loslaten! (Betrokkenheid van ouders en vrienden)”

De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is voor sommige kinderen, maar vooral voor de ouders, een lastige. Je moet je kind letterlijk ‘loslaten’ en  zeker als je kind wat jonger is dan de rest of als er veel zorgen zijn geweest is dit moeilijk. In deze presentatie leg ik op een luchtige manier uit waarom (begaafde) pubers zijn zoals ze zijn en geef ik praktische tips en adviezen hoe je als ouder je kind kunt sterken in zijn of haar zelfvertrouwen,  zodat je kunt loslaten maar tegelijkertijd verbonden blijft. Er is tevens ruimte voor vragen en het onderling uitwisselen van tips.

 

Lilian van der Poel (XL-leren) geeft voor ouders en docenten een workshop over “Leren leren”

Wat heeft een leerling nodig om effectief te kunnen leren? Welke omstandigheden zijn nodig om te leren? En wat kunnen ouders en docenten hieraan bijdragen? In deze workshop legt Lilian op heldere wijze uit hoe ouders en docent aan kunnen sluiten bij het leerproces van een hoogbegaafde leerling.

 

Marianne van Gelder (DeDNKRS) geeft een workshop over “Mindset”:

Wat is het effect van mindset op de motivatie en prestatie van jongeren (onderzoek Prof. Carol Dweck) en complimenten geven aan (hoog)begaafde leerlingen: Zo doe je dat! In onze maatschappij worden de ogenschijnlijk moeiteloos behaalde resultaten veelal hoger aangeslagen dan de resultaten die behaald zijn met veel inspanning. Dat is een valkuil. Dweck heeft jarenlang onderzoek gedaan naar het verband tussen zelfbeeld, motivatie en prestatie. Het geven van complimenten aan je tiener of je leerlingen is erg belangrijk. Doe het daarom regelmatig. Waarvoor en hoe geef je een compliment? En wat is het gevaar van te veel complimentjes geven?

 

Na de workshops sluiten we de avond af met een informele borrel, omdat een van de doelstellingen van hb020 is dat we mensen met elkaar in contact willen brengen: ouders met ouders, docenten met docenten, ouders en docenten met hb-adviseurs, schoolbestuurders met politici, etc. Zo kunnen we kennis en ideeën uitwisselen, plannen maken en samenwerking op gang brengen. Zodat zoveel mogelijk hoogbegaafde kinderen in de hele stad het onderwijs kunnen krijgen dat ze nodig hebben.

We organiseren deze #HBavond opzettelijk precies in de periode dat veel ouders van (hoogbegaafde) kinderen in groep 7/8 voor de beslissing staan welke middelbare school te kiezen. Tussen alle open avonden door die de scholen in januari en februari organiseren, hopen we ouders met deze #HBavond een zinvolle aanvulling te bieden in dat moeilijke keuzeproces.

Nog even de details van de #HBavond van hb020 op 21 januari 2014 op een rijtje:

Locatie: Fons Vitae Lyceum, Reijnier Vinkeleskade 53, 1071 SW Amsterdam (Zuid)

Datum: dinsdag 21 januari 2014

Programma:

 • 19:00-19:30 inloop
 • 19:30-19:40 openingswoord
 • 19:40-20:00 presentaties middelbare scholen
 • 20:00-21:00 parallel workshops
 • 21:00-21:15 plenaire nabespreking
 • 21:15-22:00 afsluitende borrel

Aanmelden: http://bit.ly/HBavond21jan of direct via het formulier hieronder

 

Voor deze avond gebruiken we op Twitter de hashtag #HBavond. Tijdens de avond zijn alle tweets te volgen op de LiveWall: http://www.livewall.nl/kiosk/hb020.

 

hb020 hanteert het principe “waardebepaling achteraf”. Dat betekent dat u aan het eind van de avond kunt betalen wat u het waard vond. De opbrengst is voor degenen die een bijdrage leverden aan de avond.

Het belooft een mooie #HBavond te worden! U bent van harte welkom.

Kent u anderen die ook interesse zouden kunnen hebben, geef het ze dan door!

U kunt ook de pdf-versie van deze uitnodiging downloaden en naar anderen emailen of hem uitprinten en bijvoorbeeld op een school ophangen.

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe berichten op de weblog van hb020, klik dan rechtsonder op “follow” en vul uw emailadres in.

En volg ons op twitter: @hb020

Volgende spelletjesmiddag op zondag 19 januari bij de Bijlmerhorst

De eerste helft van het schooljaar zit er (bijna) op! We hopen dat iedereen een goede start gehad heeft. Na de feestelijke jaarwisseling is het weer hoog tijd voor een spelletjesmiddag van hb020. Op 19 januari 2014 13:00-16:00 zijn wij weer welkom bij de o.b.s. Bijlmerhorst. Het adres is Egoli 12, 1103 AC Amsterdam. Parkeren is  gratis.

We hebben een aantal leuke workshops kunnen regelen.

Zo zal Soumaya Ouchani, afgestudeerd als HBO pedagoog, net als op eerdere spelletjesmiddagen weer een creatieve workshop geven. Dit keer gaat ze het volgende doen:

Vind je het leuk om te experimenteren en om te ontdekken wat je allemaal kunt doen met (acryl)verf? Ontdek je creativiteit en kunstzinnigheid en kom naar de workshop “Mijn kunstwerk” om je eigen kunst te maken! Als je bij de spelletjesmiddag aankomt, kun je je voor de workshop aanmelden, want vol = vol!

En we hebben ook nog de gave workshop “Leren jongleren”:

Wat kan jij allemaal in de lucht houden? Lekker in de weer met ringen, doekjes, ballen en misschien wel kegels? Kom kijken en (jong) leren… Als je hier bij wilt zijn, zorg dan dat je op tijd bent, want ook hier geldt: vol = vol!

Maar natuurlijk zoals jullie van ons gewend zijn: heel veel spellen, constructiespeelgoed, knutselmateriaal, schaakles, knikkerbanen, muziekinstrumenten, verschillende professionals die u graag te woord staan. Verder natuurlijk andere ouders met ervaring en kennis.

Er is ook weer een workshop/lezing van de DNKRS voor ouders:

De workshop zal dit keer gaan over volwassenen die hoogbegaafd zijn. Naast ouder ben je natuurlijk ook zelf in ontwikkeling en vraag je je misschien af, of en hoe hoogbegaafdheid bij jou speelt. Vragen waar de workshop op in zal gaan, zijn onder andere: Wat betekent het om een hoogbegaafde volwassene te zijn? Wat zijn veel voorkomende uitdagingen? Hoe gaan hoogbegaafde volwassenen met die uitdagingen om?

Voor kinderen bieden we tijdens de workshop voor de ouders op een paar plaatsen iets aan waar begeleiding bij is.

Ideeën voor workshops of andere aanbiedingen voor tijdens een spelletjesmiddag zijn altijd welkom. Mail dan naar hoogbegaafd020@gmail.com.

Toegang voor de middag bedraagt 3 euro per kind. Een bijdrage voor je eigen koffie en thee is welkom.

Als je wilt komen, meld je dan hier aan:

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe berichten op de weblog van hb020, klik dan rechtsonder op “follow” en vul uw emailadres in.

En volg ons op twitter: @hb020

Categorieën:spelletjesmiddag

Extra info over hb020 spelletjesmiddag 22 september

19/09/2013 1 reactie

Kom jij zondag 22 september ook naar de spelletjesmiddag van hb020? Lees dan gauw nog de extra tips die we hieronder hebben gezet!

Stokken

Heb je nog een paar mooie stokken gevonden in het bos of het park? Of heb je andere stokken liggen waar je niks mee doet? Neem ze mee! Handig zijn stokken van 30 à 60 cm die je makkelijk met één hand kunt vasthouden. Verder is een oud t-shirt dat stuk mag ook handig! Je merkt vanzelf wel waarvoor.

Breakdance

hb020 biedt aan het begin van de spelletjesmiddag in de gymzaal een leuke breakdance-workshop voor jong & oud! Ouders en kids kunnen samen de beginselen van het breaken leren. Geen speciale kleding vereist. Sneakers zijn wel handig! Deze breakdance workshop wordt gratis aangeboden door Lastig B-Boy academy uit Amsterdam. Lastig werd opgericht in de zomer van 2011. Uniek is dat Lastig alleen lessen in breakin’ oftewel breakdance aanbiedt. De drijvende kracht achter Lastig is Rae Doornik. Come en rock met Bboys Robin, Clanton, Leelou (The Ruggeds), Jurskee en Onevoiz (Turn it Loose crew) en Bgirl Lomroh. Lastig biedt kids, jongeren & volwassenen de mogelijkheid om hun breakskillz te ontwikkelen. Er zijn lessen voor beginners en gevorderden. Lastig introduceerde break aan zo’n 250 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 27. Iedereen is welkom bij de B-boy academy, onder het motto: “You are never too young or too old to catch the groove!”

Aanmelden

Heb je je nog niet aangemeld voor de spelletjesmiddag van hb020 op zondag 22 september? Doe dat dan gauw via het aanmeldingsformulier op bit.ly/spelletjesmiddag22sept.

 

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe berichten op de weblog van hb020, klik dan rechtsonder op “follow” en vul uw emailadres in.

En volg ons op twitter: @hb020

 

 

Categorieën:nieuws, spelletjesmiddag

Zondag 22 september 13.00-16.00 uur spelmiddag op de Pro Regeschool

31/08/2013 3 reacties

Fijne zomer gehad?

Wij hebben heel erg genoten van het heerlijke weer!

Inmiddels zijn de scholen weer gestart en dan komt hb020 ook weer in actie.

Dus is het hoog tijd voor de eerste spelmiddag van dit schooljaar. Dat is dan de 7e op rij!

Deze keer hopen we een paar dingen buiten aan te kunnen bieden. Maar natuurlijk zoals jullie van ons gewend zijn:  heel veel spellen, constructiespeelgoed, knutselmateriaal, schaakles, knikkerbanen, muziekinstrumenten, een infostand van De DNKRS, verschillende professionals die u graag te woord staan. Verder natuurlijk andere ouders met ervaring en kennis. Er is dit keer geen workshop van de DNKRS, maar zij zijn er dus wel de hele middag. Voor kinderen bieden we op een paar plaatsen iets aan waar begeleiding bij is.

Op 22 september zijn wij weer welkom van 13 uur tot 16 uur bij de Pro Regeschool, Hemsterhuisstraat 87, 1065 JX Amsterdam

Parkeren is op zondag gratis.

toegang voor de middag bedraagt 3 euro per kind, een bijdrage voor je eigen koffie en thee is welkom.

Aanmelden :  

 

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe berichten op de weblog van hb020, klik dan rechtsonder op “follow” en vul uw emailadres in.

En volg ons op twitter: @hb020

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 109 andere volgers